راهنمای نویسندگان

‫نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه و سردبیر نشریه موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته، و به آن متعهد باشد. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم‌گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر، به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدم پایبندی نویسنده و نویسندگان به این اصول، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می‌داند. منشور و موازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشار نشریات باشد. همچنین شایان ذکر است داوری مقالات در این مجله به صورت پنهان دوطرفه (Peer Review Double Blind) توسط حداقل دو داور انجام می‌شود.

 

دستورالعمل نگارش مقالات

نشریه حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی، محفوظ می‌داند. این موارد بعد از بررسی در هیأت تحریریه به مؤلفین اعلام و بر اساس آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.

از نویسندگان محترم مقالات تقاضا می­شود قبل از ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

نشریه حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی، محفوظ می‌داند. این موارد بعد از بررسی در هیأت تحریریه به مؤلفین اعلام و بر اساس آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.

 • در فایل مشخصات نویسندگان، فقط مشخصات نویسندگان ذکر شود. محتوای مقاله بدون نویسندگان برای فایل اصلی مقاله می باشد.
  واحد سازمانی نویسندگان به این صورت باشد: مرتبه علمی، گروه آموزشی، واحد، دانشگاه، شهر، ایران.
 • مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری ، منابع و چکیده انگلیسی، باشد.
 • تمامی منابع در کل متن مقاله( اعم از درون متنی و پایانی) به زبان انگلیسی باشد
 •  فونت مقاله برای متن فارسی B Mitra و اندازه 13 و برای متن انگلیسی Times New Roman با اندازه 12 باشد.
 • چکیده فارسی حتما شامل 4 قسمت  هدف، روش، یافته ­ها و نتیجه­ گیری با اندازه  فونت 12 باشد.
 • مقاله حتما باید دارای چکیده انگلیسی تفصیلی با حداقل 1000 کلمه باشد.
 • مقدمه: پیشینه پژوهش و نظریه­ های مربوط به متغیرهای پژوهش و در انتهای مقدمه تنها هدف پژوهش بررسی گردد.
 • روش: نوع پژوهش، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه­ گیری، ابزار مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
 • یافته­ ها: عنوان جداول، نمودار، اشکال و اطلاعات درون جداول با اندازه فونت 11 نوشته شود. (مجموع جداول و نمودارها در کل مقاله از ۶ مورد تجاوز نکند)
 • نتیجه ­گیری: تبیین هدف پژوهش براساس یافته ­ها، نتیجه ­گیری در زمینه هدف، تبیین نتایج، مقایسه نتایج مطالعه با نتایج مطالعات دیگران و بیان محدودیت­ها و پیشنهادها.
 • منابع
 • چکیده انگلیسی مقاله باید در صفحه اول باشد.
 • چکیده انگلیسی با همان مشخصات چکیده فارسی اما در حداقل ۵۰۰ کلمه و حداکثر ۷۰۰ کلمه تنظیم شود. در چکیده انگلیسی، قسمت هدف، شامل هدف (Purpsoe) با ۲۰۰ کلمه است؛ از این‌رو علاوه بر ذکر هدف از مطالعه، مقداری در مورد زمینه انجام و بیان مسئله نیز توضیح داده می‌شود. در قسمت روش شناسی(Methodology) با ۲۰۰ کلمه نیز به ابزارها و پایایی و روایی آن‌ها اشاره شود. در قسمت یافته‌ها با۲۵۰ کلمه، تمامی یافته‌های مهم را همراه با مقدار احتمال (p-value) آن‌ها بیان کنید. نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی مشابه چکیده فارسی خواهد بود.

 

 

ساختار منابع

تمامی منابع به زبان انگلیسی نگارش شود (به ترتیب حروف الفبا و حداکثر 25 مورد) و فرمت آنها به صورت زیر باشد:

1) مقالات:

نام خانوادگی نویسنده اول، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده اول به صورت بزرگ؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده دوم به صورت بزرگ. (یک فاصله) (سال انتشار مقاله به میلادی). (یک فاصله) عنوان مقاله، (یک فاصله) نشریه منتشر شده؛ دوره انتشار(شماره انتشار): صفحات مقاله. (لینک مقاله)

مثال:

Lyubovnikova J, Legood A, Turner N, Mamakouka A & et al. (2017). How authentic leadership influences team performance: The mediating role of team reflexivity. Journal of business Ethics; 141(1):59-70. [Link]

 

2) کتاب:

نام خانوادگی نویسنده اول، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده اول به صورت بزرگ، نام خانوادگی نویسنده دوم، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده دوم به صورت بزرگ. (یک فاصله) (سال انتشار کتاب به میلادی). (یک فاصله) عنوان کتاب، (یک فاصله)، ناشر منتشر کننده. (لینک کتاب)

مثال:

Shotton MA. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England: Taylor & Francis. [Link]

فرم های تعهد و تعارض

 • برای دانلود فایل تعهد نامه اینجا را کلیک کنید(دانلود فایل)
 • برای دانلود فایل تعارض منافع اینجا را کلیک کنید (دانلود فایل)
 • ارسال فرم های تعهدنامه و تعارض منافع ضروری است.

 یی

همانند جویی

با توجه به لزوم صیانت از تالیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی، و با عنایت به قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" و تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، از این تاریخ تمامی نویسندگان مقالات موظفند گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود را از سامانه همانندجو با بارگذاری کل مقاله (به جز فهرست منابع) اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه در زیر بخش فرم کپی رایت  بارگذاری نمایند. بدیهی است عدم ارائه گواهی همانندجویی و یا همپوشانی زیاد سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله شده و مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به طور کامل بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. لازم به ذکر است هزینه همانندجویی به عهده شخص نویسنده می باشد.

 

توجه داشته باشید که حداکثر میزان همانندی قابل قبول برای کل مقاله (بجز فهرست منابع) 30 درصد خواهد بود.

در فایل مشخصات نویسندگان، فقط مشخصات نویسندگان ذکر شود. محتوای مقاله بدون نویسندگان برای فایل اصلی مقاله می باشد.مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری ، منابع و چکیده انگلیسی، باشد.