بررسی و مقایسه شیوه‌های تربیتی ادراک شده والدین با صمیمیت و بخشودگی دانشجویان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-11

10.22034/pdmd.2024.434759.1040

حبیب الله کرد؛ الهام بامری؛ عزیز الله کرد؛ هاجر کرد


بررسی روابط ساختاری نشخوار فکری با میانجی‌گری تصویر بدنی بر اضطراب افراد مبتلا به اختلال پرخوری عصبی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 10-20

10.22034/pdmd.2024.444564.1050

ملودی وفایی مقدم؛ کبری حاجی‌علیزاده؛ اقبال زارعی؛ آزیتا امیرفخرایی


پیشبینی سیستم بازداری رفتاری بر اساس عدم تحمل ناکامی و دشواری در تنطیم هیجان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 11-17

بیتا ابراهیمی؛ پروین کدیور؛ کامبیز کامکاری


اثربخشی درمان فراشناختی بر وسواس-فکری عملی رابطه‌ای (ROCD) و اجتناب تجربه‌ای

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 18-29

غلام نبی اکاتی؛ فاطمه شهابی زاده؛ سیدعبدالمجید بحرینیان


اثربخشی برنامه آموزشی فرندز بر کنشوری اجرایی و خودکنترلی کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی/نقص توجه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 21-29

10.22034/pdmd.2023.183211

زینب علیزاده؛ جمال صادقی؛ عطیه جان بابایی؛ سید امیر احمد صاحبی